CZ I EN I DE

10 / srpen / 2016

Novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Od 1. listopadu 2016 nabude účinnosti novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle které je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti. Za zaplacení daně pak prodávající neručí.

V případě směny nemovitých věcí se při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitost již nepřihlíží k ceně pozbývané nemovitosti, ale pouze k případnému doplatku či dalšímu poskytnutému plnění.

Tyto změny se vztahují na nabytí vlastnického práva od 1. listopadu 2016. Pokud jde o nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí, je rozhodným den účinků vkladu do katastru nemovitostí, a pokud jde o nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí, den účinnosti smlouvy.