CZ I EN I DE

26 / únor / 2016

Povinnost vytvoření zprávy o vztazích

Vážení obchodní přátelé,

věnujte prosím pozornost blížící se lhůtě, do které je nezbytné vytvořit zprávu o vztazích dle § 82 až 88 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“). Tuto zprávu je nutné vyhotovit nejpozději do 3 měsíců od dne skončení účetního období. Společnosti, které mají účetní období kalendářní rok, mají tedy povinnost vyhotovit zprávu o vztazích nejpozději do konce března 2016.

Newsletter naší advokátní kanceláře ohledně povinnosti obchodních korporací sestavit zprávu o vztazích do konce března 2016, jejím obsahu a některých potenciálních důsledcích nesplnění uvedené povinnosti naleznete níže v odkazu.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Pokud budete mít jakékoli otázky k uvedené problematice, neváhejte se prosím obrátit na partnera naší advokátní kanceláře Mgr. Davida Fyrbacha, LL.M. na e-mailové adrese david.fyrbach@akfz.cz .