CZ I EN I DE

20 / prosinec / 2019

Standardní smluvní doložky zachráněny?

Generální advokát při Soudním dvoru EU vydal očekávané stanovisko k případu C-311/18, známému jako Schrems II, který se týká předávání osobních údajů uživatelů sociální sítě Facebook do USA na základě standardních smluvních doložek přijatých rozhodnutím Komise 2010/87.

Tento případ navazuje na rozhodnutí Soudního dvora C-362/14, které zneplatnilo mechanismus předávání osobních údajů do USA na základě tzv. safe harbour principu. S ohledem na závěry, ke kterým Soudní dvůr v tomto rozhodnutí dospěl panovala obava, že pokud neobstál princip safe harbour, nemohou obstát ani standardní smluvní doložky. Doložky jsou přitom široce rozšířeným mechanismem pro předávání osobních údajů mimo Evropskou unii.

Generální advokát však ve svém stanovisku dospěl k závěru, že pro zneplatnění standardních smluvních doložek není důvod. Zajímavé je navíc to, že Generální advokát do jisté míry polemizuje se závěry Soudního dvora ve zmíněném rozhodnutí C-362/14.

Stanovisko Generálního advokáta sice není závazné, ale může indikovat, jakým způsobem se bude rozhodování Soudního dvora v této věci ubírat. V každém případě bude zajímavé sledovat, jak se Soudní dvůr s argumenty Generálního advokáta vypořádá a jaký bude nakonec osud standardních smluvních doložek. Netřeba dodávat, že jejich zneplatnění bez urychleného přijetí odpovídající náhrady by mělo zásadní dopad na předávání osobních údajů mimo EU, a to nejen do USA.

Celé stanovisko Generálního advokáta je dostupné pod následujícím odkazem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221826&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=29855