CZ I EN I DE

14 / květen / 2014

Úspěch před Ústavním soudem

Ústavní soud shodně s naším vyjádřením odmítl ústavní stížnost proti vydání rozsudku pro zmeškání. Ústavní soud se tím odchýlil od svého rozhodnutí I. ÚS 2656/12 ze dne 7.5.2013 a vyjádřil názor, že vydání kontumačního rozsudku je při splnění zákonných podmínek na místě bez ohledu na předcházející písemnou aktivitu žalovaného.