CZ I EN I DE

25 / květen / 2015

Vážení obchodní přátelé,

vzhledem ke stále aktuální a často řešení otázce pozastávek upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 076/2007, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k povaze pozastávek.

Níže přikládáme newsletter ke stažení. 

uplatňování pohledávek z pozastávek

celý článek >>>

1 / únor / 2015

Vážení obchodní přátelé,
s nahrazením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zok“) došlo též k zásadním změnám v požadavcích na vypracování zprávy o vztazích. Tyto požadavky najdete v ustanoveních § 82 až § 88 zok.
Nově jsou nároky na zprávu o vztazích mnohem detailnější a přísnější. Stručné informace Vám proto shrnujeme níže. Pokud byste požadovali naši asistenci při přípravě...

celý článek >>>