CZ I EN I DE

Curriculum vitae

Vzdělání
 • Univerzita v Passau, Německo, Právnická fakulta, studijní obor právo, titul LL.M. (2007)
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní obor právo, titul Mgr. (2005)
 • Univerzita v Passau, Německo, Urkunde über Grundkentisse des deutschen Rechts (2003)
Profesní dráha
 • od 2013 – Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, společník
 • 2007 – 2012 – ROWAN LEGAL, advokátní koncipient, advokát, partner (vedoucí desku sporové agendy)
 • 2005 – 2007 – Cunningham & Matas, advokátní koncipient
Vybrané projekty
 • zastupování v mezinárodních investičních sporech, např. Albert Jan Oostergetel vs. Slovenská republika, Eureko vs. Slovenská republika, Frontier Petroleum Services vs. Česká republika
 • zastupování klienta při přípravě prodeje společností v hodnotě 5 mld. CZK
 • zastupování investora při akvizice společnosti působící v oblasti energetiky v hodnotě 7 mil. EUR
 • zastupování klienta při prodeji společnosti působící v oblasti ICT v hodnotě 200 mil. CZK
 • příprava a realizace fúze společnosti působících v oblasti ICT v celkové hodnotě přesahující 1 mld. Kč.
 • zastupování ve sporu o neplatnost valné hromady
 • poskytování poradenství členům statutárních orgánů společností působících v oblasti ICT v souvislosti s vhodnou úpravou jejich vztahů vůči společnosti s ohledem na jejich odměňování a odpovědnost
 • poradenství společnosti působící v oblasti reklamy v souvislosti s obranou proti možnému zneužití vlivu zahraniční mateřské společnosti
 • zastupování klienta působícího v oblasti automobilového průmyslu při přípravě a vyjednávání podmínek smlouvy o komplexním outsourcingu IT služeb
 • založení a vhodné obchodní nastavení fondu kvalifikovaných investorů
 • restrukturalizace úvěru pro přední světovou banku ve výši 1 mld. Kč

další reference poskytneme na vyžádání

Členství
 • Česká advokátní komora
 • Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • London Court of International Arbitration – rozhodce
 • Německý institut pro rozhodčí řízení (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) – rozhodce
 • Rakouská rozhodčí asociace (Austrian Arbitration Association)
 • Česká společnost pro mezinárodní právo veřejné (Czech Society of International Law)
 • Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration)
 • Seznam odborníků v mezinárodním rozhodčím řízení u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC)
Publikace
 • Fyrbach, D., Filip, V.: Společnost s ručením omezeným, Wolters Kluwer 07/2016
 • Fyrbach, D., Filip, V.: Nová pravidla střetu zájmů v obchodních korporacích, REKODIFIKACE & PRAXE, 9 und 10/2015
 • Fyrbach, D., Olík, M.: The Competence of Investment Arbitration Tribunals to Seek Preliminary Rulings from European Courts, Revista Romana de drept European, Wolters Kluwer 6/2012
 • Fyrbach, D., Olík, M.: Are the Intra-EU Investment Disputes at their End/How the EU may contribute to the Effectiveness of Intra-EU Investment Disputes, The European & Middle Eastern Arbitration Review 2011, GAR
 • Fyrbach, D., Olík, M.: The Competence of Investment Arbitration Tribunals to Seek Preliminary Rulings from European Courts, Czech Yearbook of International Law 2011
 • Omezení manželů při nakládání s majetkem ve společném jmění manželů a při podnikání, Lidové noviny
Jazyky
 • česky, německy, anglicky

Mgr. David Fyrbach, LL.M.

Adresa: Římská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 273 132 637
E-mail: david.fyrbach@akfz.cz

Specializace
Řešení sporů ››
Právo obchodních korporací ››
Regulace kapitálového trhu ››
Kolektivní investování ››
Závazkové právo