CZ I EN I DE

Curriculum vitae

Vzdělání
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní obor teoretické právní vědy, titul Ph.D. (2011)
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní obor právo, titul JUDr. (2005)
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní obor právo, titul Mgr. (2003)
 • Univerzita v Passau, Německo, Urkunde über Grundkentisse des deutschen Rechts (2003)
Profesní dráha
 • od 2012 – Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, společník
 • 2010 – 2012 – samostatný advokát
 • 2006 – 2010 – ROWAN LEGAL- advokátní koncipient, advokát a partner
 • 2004 – 2006 – Ministerstvo obrany České republiky, Sekce vyzbrojování – odbor strategických zakázek, vedoucí právník
Vybrané projekty
 • Zastupování v mezinárodních investičních sporech, např. Eureko vs. Slovenská republika,
 • Zastupování věřitele v insolvenčním sporu a souvisejících incidenčních sporech v celkové hodnotě 70 mil. Kč
 • Komplexní úprava právní dokumentace leasingové společnosti dle NOZ
 • Zastupování klíčového světového výrobce automobilů při přípravě a vyjednávání podmínek smlouvy o komplexním outsourcingu IT služeb pro výrobní závod
 • Příprava a realizace bezpečnostního systému zajišťujícího vnější hranice Schengenského prostoru na straně vedoucího dodavatele
 • Příprava a realizace šifrovaného spojení zastupitelských úřadů státu EU na straně hlavního dodavatele
 • Příprava a realizace dodávky transportních letounů Armády ČR na straně objednatele další reference poskytneme na vyžádání
Členství
 • Česká advokátní komora
Jazyky
 • česky, německy, anglicky, francouzsky

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D.

Adresa: Mariánské nám. 6, 669 02 Znojmo
Telefon: +420 530 512 280
E-mail: jiri.feichtinger@akfz.cz

Specializace
Řešení sporů ››
Insolvenční právo ››
Úvěrové financování ››
Leasing ››
Komplexni projekty armádního a bezpečnostního charakteru ››