CZ I EN I DE

Mediační kancelář

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph. D.
zapsaný mediátor

Najděte řešení Vašeho problému v mediaci

Mediace je mimosoudním způsobem řešení sporů, vyhledávaným pro jeho neformálnost, rychlost, důvěrnost a výrazně nižší nákladnost oproti soudnímu řízení.

Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, jejímž úkolem je pomoci nalézt cestu k řešení tam, kde přímé jednání mezi stranami selhává.

Každá strana má dostatek prostoru vyjádřit vše, co vyjádřit potřebuje, a reagovat na vše, co vyjádří druhá strana.

Mediátor je vázaný povinností mlčenlivosti a mediační jednání je zásadně důvěrné.

Mediace umožňuje mnohem širší možnosti řešení než soudní řízení, má potenciál urovnávat obchodní i osobní vztahy nad rámec samotného sporu a dává stranám příležitost dosáhnout oboustranně přijatelné řešení.

Při mediaci neexistuje vítěz a poražený, jen strany hledající řešení.

O mediátorovi

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D. jako mediátor nabízí dlouholeté zkušenosti s řešením komplikovaných osobních, pracovních, obchodních a finančních záležitostí z rozmanitých sfér lidského života a lidských činností.

Pracoval ve státní službě a v advokacii, žil a pracoval ve velkoměstě, v malém městě, v Česku i v zahraničí. Má zkušenosti s nejrůznějšími typy osobností člověka a jejich projevů v rozmanitých životních situacích. Intenzivně se věnuje studiu psychologie a lidských emocí a jejich vlivu na jednání člověka.

V naší kanceláři naleznete porozumění Vašemu problému.

Mediační služby poskytujeme v našich kancelářích ve Znojmě, Praze i v Brně. Na přání jsme schopni mediaci provést i v jiných městech.

Kontakt:

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D.
společník odpovědný za sekci mediace
Adresa: Mariánské náměstí 6,
669 02 Znojmo
Telefon: +420 530 512 280
E-mail: znojmo@akfz.cz