CZ I EN I DE

Právo ICT a právo duševního vlastnictví

Rozvoj informačních a komunikačních technologií s sebou přinesl specifické odvětví právní praxe, ve kterém je vyžadovaná znalost obchodněprávních závazkových vztahů a současně porozumění sofistikovaným principům ovládajícím vznik a využití nehmotných statků vzešlých z tvůrčí činnosti lidského ducha.

Ať již jde o „tradiční“ průmyslové vlastnictví, jako jsou patenty k vynálezům, práva k užitným vzorům, ochranným známkám či průmyslovým vzorům, nebo o moderní informační technologie reprezentované počítačovými programy, databázemi či službami s přidanou hodnotou poskytovanými pomocí IT infrastruktury, jde nepochybně o odvětví, jež v uplynulých letech nabíralo na významu a tento trend se jeví jako pokračující.

Díky našim mnohaletým zkušenostem v této oblasti nabízíme našim klientům služby, které pomohou vyhnout se omylům, jejichž důsledky mohou mít závažné dopady, ať již se jedná o příjemce a uživatele nebo profesionální poskytovatele a technologií.

Naše služby:

  • veškerá smluvní agenda, sepisy a revize smluv, obchodních podmínek
  • vymáhání nároků z práv duševního vlastnictví
  • asistence v rámci komplexních projektů na dodávku nebo převod technologií
  • obrana před nároky založenými na tvrzeném porušení práv duševního vlastnictví
  • autorskoprávní agenda – licenční smlouvy
  • registrace práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, ochranné známky a další)

Kontakt

Mgr. Petr Žídek, Ph.D.
společník odpovědný za sekci
Práva ICT a práva duševního vlastnictví
Adresa: tř. Kpt. Jaroše 13
602 00 Brno
Telefon: +420 530 510 400
E-mail: petr.zidek@akfz.cz