Mgr. Kristýna Drozdková

Advokátní koncipientka

Kristýna se věnuje generální praxi, v rámci které si prohlubuje znalosti zejména v právu insolvenčním, obchodním či sporné agendě. Na práci u nás oceňuje, že se každý z partnerů zaměřuje na jiné oborové specializace a díky rozmanitosti práce je proto velké množství příležitostí pro sdílení know-how.

Kromě praxe v advokátní kanceláři Kristýna v průběhu studia sbírala zkušenosti také na několika zahraničních studijních pobytech se zaměřením na vybrané oblasti práva. Na práci v advokacii ji baví rozmanitost a neodmyslitelné propojení s jinými obory, ve kterých klienti podnikají. 

Mluví a píše česky a anglicky.

Advokacie je velmi pestrá disciplína,
která vyžaduje i jistou míru kreativity.
Baví mě například příprava argumentace
a strategie u jednotlivých případů.

Více o Kristýně

Vzdělání
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta – právo a právní věda

Profesní dráha
  • od 09/2019 – Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, advokátní koncipient

  • 03/2019–07/2019 – Mgr. Šárka Veselá, advokát – právní praktikant

  • 04/2018-09/2019 – dTest, o.p.s. – právní poradce – ochrana spotřebitele

  • 02/2018-6/2018 – AK Martínková, Vídeňský, Popek a spol. – právní praktikant