JUDr. Richard Feichtinger, Ph.D.

Partner a advokát

Richard v kanceláři zastřešuje generální praxi. Specializuje se na sporovou a soudní agendu, insolvence, smlouvy, nemovitosti a zemědělské právo. Své dlouholeté zkušenosti s řešením osobních, pracovních i obchodních sporů a záležitostí nabízí i jako mediátor. 

Pokora, poctivost, přímé a rovné jednání – to jsou hodnoty, které zakládající partner vštěpuje všem v kanceláři. Učí nás říkat věci co nejjednodušeji, ale ne zjednodušeně. Jak sám říká, jeho cílem je nalézt pomoc, která mnohdy nemusí končit soudem nebo pocitem výhry.

Richard sbíral pracovní zkušenosti v USA i v Německu, několik let strávil v Praze a Bratislavě a poslední roky žije na malém městě. I díky tomu rozumí různorodým motivacím a potřebám lidí – protože co člověk, to vlastní příběh. O své práci říká, že mu jen tak nezevšední. S dětmi žije ve Znojmě. 

Hovoří plynně německy a anglicky.

Specializace


Řešení sporů
a insolvence


Nemovitosti a stavební právo


Zemědělské právo


Financování a kapitálové trhy


Vždy hledám spravedlnost a cestu smíru.
Největší ocenění je pro mě reference klienta,
který řekne
– "běž za tímhle člověkem, ten to
dělá dobře a můžeš mu věřit.Více o Richardovi

Vzdělání
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní obor teoretické právní vědy, titul Ph.D. (2011)

 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní obor právo, titul JUDr. (2005)

 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní obor právo, titul Mgr. (2003)

 • Univerzita v Passau, Německo, Urkunde über Grundkentisse des deutschen Rechts (2003)

Profesní dráha
 • od 2012 – Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, společník

 • 2010 – 2012 – samostatný advokát

 • 2006 – 2010 – ROWAN LEGAL- advokátní koncipient, advokát a partner

 • 2004 – 2006 – Ministerstvo obrany České republiky, Sekce vyzbrojování – odbor strategických zakázek, vedoucí právník

Členství
 • Česká advokátní komora

Vybrané projekty
 • Smluvní zajištění výstavby výrobního závodu a zajištění strojních a technologických zařízení v celkové hodnotě přesahující 1,2 miliardy Kč

 • Zastupování investorů při převzetí zemědělských závodů v hodnotách 200 a 300 milionů Kč

 • Zastupování v mezinárodních investičních sporech, např. Eureko vs. Slovenská republika,

 • Zastupování věřitele v insolvenčním sporu a souvisejících incidenčních sporech v celkové hodnotě 70 mil. Kč

 • Obrana dlužníka v incidenčních sporech v celkové výši 50 milionů Kč

 • Komplexní úprava právní dokumentace leasingových společností

 • Podpora vlastníků rodinných firem při jejich prodeji

  Zastupování klíčového světového výrobce automobilů při přípravě a vyjednávání podmínek smlouvy o komplexním outsourcingu IT služeb pro výrobní závod

 • Příprava a realizace bezpečnostního systému zajišťujícího vnější hranice Schengenského prostoru na straně vedoucího dodavatele

 • Příprava a realizace šifrovaného spojení zastupitelských úřadů státu EU na straně hlavního dodavatele

  Příprava a realizace dodávky transportních letounů Armády ČR na straně objednatele