JUDr. Iva Horáčková, LL.M.

Advokátka

Iva se zaměřuje na IT právo, závazkové právo a právo obchodních korporací. Kromě douholeté praxe v advokacii pracovala také na pozici podnikové právničky. Absolvovala stáž v německé advokátní kanceláři či u veřejného ochránce práv. 

Baví ji různorodost práce a mezioborové přesahy, což potvrzuje i svými životními zkušenostmi. Iva vystudovala evropské právo na Europa Institutu v Německu a ve své magisterské práci se věnovala tématu ochrany osobnosti. Je také spoluautorkou publikace Franchising z edice Právo prakticky. 

Mluví a píše česky, anglicky, německy a italsky.

+420 530 510 400

Specializace


Právo IT a duševní vlastnictví


Právo obchodních korporací a M&A

Velkou zkušeností jsou pro mě případy,
které od počátku vypadají jako ztracené, a i přesto
se v nich podaří uspět. Vždy je proto zapotřebí
přistupovat k problému s maximálním nasazením
a odhodláním.

Více o Ivě

Vzdělání
  • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – státní rigorózní zkouška z obchodního práva, titul JUDr. (2017);

  • Europa Institut, Universität des Saarlandes, Německo – studijní obor Evropská integrace, titul LL.M. (2011); 

  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta – studijní obor právo a právní věda, titul Mgr. (2009)

Profesní dráha
  • od 09/2021 – Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, advokátka

  • 03/2018 - 06/2021 – ZETOR TRACTORS a.s. – firemní právnička

  • 06/2014 – 02/2018 – Z/C/H Legal v.o.s. – spolupracující advokátka

Členství
  • Česká advokátní komora