Veřejné zakázky
a investice

Naše služby pokrývají všechny fáze zadávacího řízení: z pohledu zadavatele i dodavatele. Poskytujeme poradenství v oblasti dotací a veřejné podpory. Jsme specialisté na řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy.

PROFIL KLIENTA

Na veřejné investice se díváme komplexně

Jste v pozici zadavatele nebo dodavatele
veřejné zakázky?

Provedeme vás jednotlivými fázemi, nebo rovnou celým procesem – ať už jste v roli potenciálního dodavatele či zadavatele veřejné soutěže. Mezi naše klienty patří sektoroví zadavatelé působící například v oblasti energetiky. A také ti, kteří musí zadávat zakázky podle dotačních pravidel.

Hledáte právníky,
kteří se orientují ve vašem byznysu?

Dlouhodobě spolupracujeme s klienty, kteří vyvíjí či dodávají software, podnikají ve stavebnictví, energetice či dopravě nebo se pohybují ve vojenském a zbrojním průmyslu. Věnujeme se různým průřezovým tématům – včetně specializace na IT právo, nemovitosti, financování a sporovou agendu. Máme zkušenosti z ČR i zahraničí s projekty v řádu od desítek milionů do miliard korun.

Poptáváte konzultaci či třeba podporu
při jednání před ÚOHS?

Dostali jste se do bodu, kdy hledáte zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nebo před správním soudem? Jsme tu, když potřebujete sepsat námitky, vyjádření, žalobu nebo jen přeložit právní pojmy do srozumitelného jazyka. Máme bohaté zkušenosti s jednáním před ÚOHS, řídícími orgány operačních programů nebo Evropskou komisí.

Snadno se zařadíte do profilu našeho klienta?

  • Vlastníci společnosti 

  • Statutární zástupci společnosti, management

  • Starosta města / obce / městské části

  • Vedoucí pracovníci veřejné správy

  • Interní právníci a právničky

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Projekty, které nás baví

Administrace veřejné zakázky je jedna věc, klíčovým parametrem úspěchu je ale dobře sepsaná smlouva, jejíž znění se následně propisuje do podmínek, referencí nebo hodnotících kritérií zakázky.

Naší další konkurenční výhodou je přesah do dalších právních specializací a detailní znalost oblasti IT, stavebnictví, energetiky, zdravotnictví a  dodávek technologií. Společně s klienty či jejich interními právníky vždy hledáme takový model, který má přidanou hodnotu pro jejich byznys.

SLUŽBY V RÁMCI SPECIALIZACE

Poskytujeme právní podporu pro dodavatele… 

Kompletní příprava nabídek
v případě dodávek, služeb i stavebních prací

Jste v roli dodavatele a potřebujete připravit nabídku? Příslušný zákon, rozhodovací praxi a související judikaturu známe skrz naskrz. Doporučíme vám vhodný postup, posoudíme smlouvy a navrhneme změny tak, abychom snížili rizika a zvýšili vaše šance v soutěži.

Zajišťujeme kompletní přípravu a kompletaci nabídek včetně revize obchodních podmínek a také zastupování v zadávacím řízení. 

Částečná podpora s důrazem na revizi smluv

Potřebujete pomoct s dílčími věcmi? Naše expertíza zahrnuje zakázky v oblasti IT a TMT,  energetiky, stavebnictví, ale také obrany a bezpečnosti.

Nejčastěji tvoříme či revidujeme smlouvy a obchodní podmínky a pomáháme s přípravou různorodých podkladů, které jsou potřeba doložit v rámci zadávacího řízení. Jsme také k dispozici pro průběžné konzultace. 

Příprava dotazů, námitek
i zastupování před ÚOHS

Nerozumíte zadávacím podmínkám? Nebo máte pochybnosti o řádném postupu zadavatele? Připravíme pro vás analýzu zadávacího řízení, naformulujeme dotazy, nebo rovnou námitky.

A když bude potřeba, zastoupíme vás v námitkovém řízení či v navazujících řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudy. 

REFERENČNÍ PROJEKTY OPTIKOU DODAVATELE

SLUŽBY V RÁMCI SPECIALIZACE

…a také právní podporu pro zadavatele:
města, obce nebo zřizovatele

Kompletní příprava veřejných zakázek

Starostky, náměstci či ředitelky a ředitelé institucí zřizovaných státem nebo samosprávou. Ti všichni hospodaří s veřejnými prostředky a zadávají veřejné zakázky. Ať už řešíte IT služby pro město, rekonstrukci komunikace či školy, svoz odpadu, vybudování kanalizace nebo energetický projekt – doporučíme vám vhodnou strategii, připravíme dokumentaci a zajistíme celý proces veřejné zakázky. 

Podpora, konzultace i zastupování před ÚOHS

Jste v roli zadavatele a dostali jste se do situace, se kterou si nevíte rady? Poskytujeme podporu ve všech fázích zadávacího řízení a konzultujeme komplexní projekty, které zasahují do dalších právních odvětví. Reagujeme na dotazy dodavatelů, vyřizujeme námitky a zastoupíme vás před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy.

REFERENČNÍ PROJEKTY OPTIKOU ZADAVATELE

SLUŽBY V RÁMCI SPECIALIZACE

Koncese, partnerství veřejného a soukromého sektoru a dotace

Koncesní řízení a PPP projekty

Koncese jsou úzce propojeny s tématem veřejných zakázek. Poskytujeme právní analýzy a poradenství při realizaci tzv. PPP projektů, které jsou založeny na dlouhodobém partnerství veřejného a soukromého sektoru. Mezi takové projekty patří například výstavba dálnice, stavba parkovacího domu či domu sociální péče, rozšíření univerzitního komplexu nebo nejrůznější inženýrské projekty. Naše kancelář dlouhodobě zastupuje obě strany – jak zadavatele, tak dodavatele.

Dotace z evropských a národních fondů

Máme zkušenosti s právní podporou poskytovatelů dotací, primárně se ale zaměřujeme na dílčí podporu a zastupování jejich příjemců. Nejčastěji řešíme situace, které se týkají krácení dotace z důvodu porušení dotačních podmínek a řady dalších, zdánlivě nesouvisejících pravidel. Příjemce dotací zastupujeme před dotačními orgány, finanční správou i příslušnými správními soudy.

Veřejné zakázky patří mezi klíčové specializace kanceláře 

Veřejným sektorem a regulacemi se zabýváme dlouhodobě, tato specializace je jedna ze šesti klíčových zaměření kanceláře. Veřejným zakázkám zejména v oblasti IT, stavebnictví a zdravotnictví se u nás primárně věnuje Jakub Stránský společně s Petrem Žídkem a Ondřejem Procházkou.

V týmu máme kolegy s pracovními zkušenostmi z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Ministerstva vnitra České republiky. V případě potřeby rozšířených kapacit dlouhodobě spolupracujeme s externisty, kteří doplňují expertízu naší kanceláře. 

Čím aktuálně žijeme?

Vedli jsme přeshraniční přeměnu společností ve skupině Boltjes Group z Holandska do České republiky

Vedli jsme přeshraniční přeměnu společností ve skupině Boltjes Group z Holandska do České republiky

Transakci, která dohromady trvala téměř rok a půl a v českém prostředí je spíše raritou, vedl trojčlenný tým ve složení David Fyrbach, Iva Horáčková a Gabriela Bučková.

Zastřešili jsme joint venture transakci mezi Grand IT a EUROMEDIA GROUP, kteří na knižní trh přináší BookUP

Zastřešili jsme joint venture transakci mezi Grand IT a EUROMEDIA GROUP, kteří na knižní trh přináší BookUP

Transakce byla úspěšně završena i díky kvalitní právní podpoře Davida Fyrbacha, partnera Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, a advokátky kanceláře Ivy Horáčkové, která má expertízu na právo obchodních korporací a M&A, duševní vlastnictví a IT právo.

Dokončili jsme management buy-out pro GPD a.s., předního distributora pneumatik v ČR a SR

Dokončili jsme management buy-out pro GPD a.s., předního distributora pneumatik v ČR a SR

Úspěšné transakci v hodnotě 200 milionů korun předcházelo 9 měsíců příprav a zevrubné strukturování nabídky. Díky sjednanému akvizičního úvěru, následnému přerozdělení akcií a také proměně managementu vstupuje GPD Holding do další byznysové éry.