Novela zákona o ochraně spotřebitele – zákaz geoblockingu

Dne 16. 7. 2019 byla pod číslem 179/2019 ve Sbírce listin vyhlášena novela zákona o ochraně spotřebitele, která zároveň nabyla účinnosti.

Novela navazuje na nařízení (EU) 2018/302 o zákazu zeměpisného blokování účinné od 3. 12. 2018. Novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele tak stanoví přestupky pro porušení nařízení (pokuta do výše 3 000 000 Kč) a určuje subjekty odpovědné za poskytování praktické pomoci spotřebitelům pro případ sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem (Evropské spotřebitelské centrum) a subjekty odpovědné za přiměřené a účinné vymáhání nařízení (Česká obchodní inspekce a další).

Podstatnou samotného evropské nařízení je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to objektivně opodstatněno z důvodů, jako je DPH nebo určité právní předpisy na ochranu veřejného zájmu (např. právní řád omezuje či přímo zakazuje přístup k nějakému zboží či službám).

Nařízení konkrétně zakazuje blokování přístupu na webové rozhraní poskytovatele, automatické přesměrování zákazníků z verze určené pro určitou zemi na jinou verzi webového rozhraní (například proto, že se zákazník připojuje ze zahraniční IP adresy nebo zadá odlišný jazyk), odmítnutí prodeje zboží či uplatňování odlišných podmínek (za předpokladu, že kupované zboží nemá být doručováno do členského státu zákazníka), odmítnutí poskytnutí služby či uplatňování odlišných podmínek u služeb s elektronickým obsahem (např. cloudové služby), nebo odmítnutí poskytnutí služby či uplatňování odlišných podmínek, je-li služba poskytována v provozovně obchodníka či v místě, kde obchodník působí (např. půjčování aut, hotelové služby, vstupenky).

Na druhou stranu nařízení nestanoví povinnost doručovat do všech členských států EU. Zákazník si sice může za stejných podmínek zboží objednat a nechat si ho doručit, ale pouze tam, kam obchodník doručení nabízí.

Novelu zákona o ochraně spotřebitele je dostupná pod následujícím odkazem: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=369

Nařízení (EU) 2018/302 je k dispozici pod následujícím odkazem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0302&from=CS