Daň z nabytí nemovitých věcí je minulostí

Poslanci se v polovině září shodli na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Novela platí se zpětnou účinností. Daň tak zanikla již ke konci letošního března. Kupující, pro které platila lhůta k podání přiznání do 31. března, jsou daně zproštěni. Původní termín splatnosti byl navíc odložen do konce srpna. Novelu stvrdil podpisem dne 18. září 2020 prezident.

Pokud kupující podal návrh na vklad převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy do katastrálního úřadu v loňském roce a vklad byl povolen v prosinci 2019, daň hradit nemusí. Pokud tak již učinil, bude mu na žádost vrácena.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla doposud upravena zákonným opatřením č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitosti.

Mezi další změny, které byly schváleny novelou, patří snížení nejvyššího možného odpočtu úhrnné částky úroků hypoték ze současných 300 000 korun na 150 000 korun, a to od začátku příštího roku. A dále prodloužení tzv. časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení na deset let. I v tomto případě nabude změna účinnosti 1. ledna 2021.