Kentico získává zahraniční kapitál ve výši 1,5 mld., na transakci se podílely 2 týmy kanceláře

Hned dva specializované týmy odborníků z advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach pod vedením partnerů Davida Fyrbacha a Petra Žídka kromě podílu na transakčním procesu zajišťovaly také odštěpení divize do samostatné společnosti a celou řadu souvisejících změn. Brněnská společnost Kentico, která se specializuje na vývoj softwaru pro správu obsahu (CMS), obdrží zahraniční kapitál ve výši až 1,5 miliardy korun od britské investiční skupiny Expedition Growth Capital. Miliardu korun získá nově oddělená společnost Kontent.ai, další půl miliardu korun může zahraniční investor v průběhu následujícího roku poskytnout i pro stávající Kentico.

Kentico se věnuje vývoji řešení pro správu obsahu a digitální marketing od roku 2004. Společnost v čele s Petrem Palasem vypracoval na globálního hráče na CMS (Content Management System) a DXP (Digital Experience Platform) trhu. I přes veškerý úspěch společnost od počátku sídlí v Brně, advokátní kancelář s klientem systematicky spolupracuje již od roku 2012 – během transakčního procesu tak zúročila veškeré oborové zkušenosti a důkladnou znalost problematiky. Vzhledem ke komplexnosti se na transakci podílely dva týmy zároveň – korporátní tým pod vedením Davida Fyrbacha a IT tým pod vedením Petra Žídka.

„Příprava transakce nám zabrala několik měsíců. Oceňuji, s jak vysokým nasazením a odpovědností k ní týmy po celou dobu přistupovaly. David Fyrbach je člověk na svém místě – dokázal se na problematiku vždy zaměřit i optikou byznysu, jeho překlady a interpretace složitých právních textů do srozumitelné řeči nám byly skutečnou oporou,“ popisuje spolupráci s kanceláří Petr Palas, dosud majoritní vlastník a CEO Kentico.

Transakce předpokládala promítnutí britských investorských konceptů do poměrů českého práva prostřednictvím vícero SPA, SHA a zakladatelských dokumentů. Paralelně však proces zahrnoval kromě investice také odštěpení jedné z divizí. „Transakční proces zahrnoval investici do Kentico, odštěpení části investice a divize Kontent.ai do samostatné společnosti. To předpokládalo vyřešení mnoha doposud nedořešených a nediskutovaných právních, daňových a účetních otázek – přerozdělení podílů společníků ve výsledných společnostech, stanovení nerovnoměrných výměnných podílů, nabývání vlastních podílů a také snížení základního kapitálu o takto nabyté podíly,“ komentuje klíčové úkoly kanceláře David Fyrbach, partner AKFŽF. Doposud Kentico fungovalo jako jedna společnost se dvěma divizemi, kdy každá divize rozvíjela svůj vlastní produkt. Rozdělení na dvě samostatné firmy se neobešlo bez proměny organizační struktury a nově jmenovaných CEO. Zakladatel Petr Palas se přesunul do role Chairman of the Board pro obě společnosti.

Podrobnosti doplňuje Petr Žídek, který během transakce zastřešoval právě tyto oblasti: „Před vstupem investora bylo potřeba formalizovat celou řadu výzev, které společnost do té doby nemusela řešit. Od odštěpení části duševního vlastnictví do nově vytvořené společnosti až po rozdělení distribučního řetězce. Náš dík patří klientovi a ostatním poradcům za perfektní spolupráci, která umožnila tyto nelehké úkoly úspěšně a v dohodnutém termínu dokončit.“

Pro kancelář to byla jedna z největších a také nejkomplexnějších M&A transakcí, které od svého založení kdy řešila. Náročnost a složitost celého procesu potvrzuje i fakt, že klientům na té či oné straně poskytovala služby celá řada poradců — včetně mezinárodních advokátních kanceláří a daňových poradců a znalců z Velké čtyřky.

„Při organizaci takto složité transakce bychom se neobešli bez podpory špičkových právních, daňových a finančních poradců. Cením si toho, že Petr Žídek a David Fyrbach z AKFŽF nám byli během její přípravy kdykoliv k dispozici. I přesto, že řešili související právní otázky v řadě oblastí, nikdy nezanedbali kontext jednotlivých kroků a nahlíželi na transakci jako celek,“ shrnuje spolupráci Gabriela Jakabová, Chief Operations Officer Kentico.

Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti

Advokátní kancelář AKFŽF byla založena trojicí společníků – Jiřím Feichtingerem, Petrem Žídkem a Davidem Fyrbachem, kteří předtím sbírali zkušenosti v předních českých i mezinárodních kancelářích. Kancelář se specializuje na korporátní právo, fúze a akvizice, právo IT, veřejné zakázky, nemovitosti a spory. Právní služby staví na vysoké úrovni odborných znalostí, porozumění byznysu klienta a proaktivitě a osobní angažovanosti celého týmu. V minulosti kancelář poskytovala poradenství například při prodeji softwarových společností CHAPS a SONET a restrukturalizaci SW společnosti AURA.

Pobočky naleznete v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Znojmě a Třebíči.